Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

Telefon (Telephone): 0 266 249 65 35

Belgegeçer (Fax): 0 266 249 34 14 

E-Posta (E-mail): iibfdergi@balikesir.edu.tr