KAPAK VE İÇİNDEKİLER SAYFASI

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİNDE X VE Y KUŞAĞI İŞGÖREN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ……………………………………….……..1-26

The Influence of X and Y Belonging Characters on The Relationship Between Organizational Culture and Organizational Identification

Aygün KAM, Oya Aytemiz SEYMEN

 

TFRS 9 KREDİ KARŞILIKLARI DÜZENLEMESİNİN BANKALARIN FİNANSAL TABLOLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ……………………………………………..27-54

Analysis Of The Impact Of Tfrs 9 Loan Provisions On Banks ‘Financial Statements

Oğuz KÖKSAL, Adalet HAZAR, Şenol BABUŞCU

 

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN BİST’TE AŞIRI REAKSİYON AÇISINDAN İNCELENMESİ………………………………………………………………………..55-72

Investigation Of Stock Returns For Overreaction In BIST

Eser YEŞİLDAĞ, Hakan KARAHAN

 

ERKEK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA……………………………………73-93

A Research On Measuring Customer Based Brand Equity In The Men’s Ready Wear Industry

Enes YILMAZER, Sima NART

 

TRAFİK VE KASKO SİGORTALARINDA HASAR SÜREÇLERİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)….94-117

 Factors Affecting Customer Perceptions on Damage Process in Traffic And Casco Insurance (Case of Uşak)

Ercan ÖZEN, Halil YURDAKUL

 

Derginin tamamını görüntülemek için tıklayınız