Aim

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin amacı; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilgili diğer alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi ve içerdiği görüş ve düşünceler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim dünyası ve uygulamacılarla paylaşılmasıdır.

Scope

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergi’de işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili bilim dallarını ilgilendiren konularda Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler başta olmak üzere konferans notları, örnek olay çalışmaları ile kitap tanıtım ve eleştirileri gibi makale dışı yazılar yayımlanabilir.

Views expressed in this journal are those of authors. Those views do not reflect the opinions of Balıkesir University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

E-ISSN 2718-0484

All copyrights of this journal are reserved by Balıkesir University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

Copyright: All rights reserved. According to Code of Intellectual and Artistic Works Act, all or the particular parts of this journal cannot be  summed, transmitted, stored electronically, mechanichally, by photocopying or reproduced in any recording system without permisson of the editoral board and/or the authors. Be quoted, provided the source displayed.