KAPAK ve İÇİNDEKİLER SAYFASI

 

BİR İÇERİK ANALİZİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ……………………………………….………………………………………………………………………..1-30

A Content Analysis: The Presidential Government System

Ömer Şafak KALKAR, Aysun YEMEN ÖCAL

 

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK TARZI VE ÖRGÜTSEL ADALET İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………….31-53

The Relationship Between Transformational Leadership Style and Organizational Justice: A Conceptual Assessment

Oğuzhan KİNTER, Oya Aytemiz SEYMEN

 

E-LOJİSTİK SİSTEMİNDE KRİTİK FAKTÖRLERİN, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA…………………………………………………………54-69

A Research Investigating the Critical Factors, Advantages and Disadvantages of  E-Logistics System

Aybike Esra TETİK, Filiz EROĞLU

 

ROL BELİRSİZLİĞİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………….70-83

The Relationship of Role Ambiguity and Job Satisfaction: A Conceptual Evaluation

Tamer BOLAT, Yahya KATI

 

RÜZGÂR ENERJİSİ ve BALIKESİR BÖLGESİNDEKİ POTANSİYELİ…………………………………………………………………………………………………84-105

Wind Power and its Potential in the Balıkesir Region 

Neriman DEMİRCAN, Bülent BAYRAKTAR

 

E-DEVLET UYGULAMALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE E-BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI…………………………………………………………………………………………………….106-128

E-Municipality Applications in Turkey in the Context of E-Government Approach

Sertaç KIRAÇ, Erdal BAYRAKCI

TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN TARİHİ ve GELİŞİMİ…………………………………………………………………………………………………….129-148

The History and Development of Turkish Entrepreneurship

Hilal KAMAÇ, Zülfükar Aytaç KİŞMAN

 

Derginin tamamını görüntülemek için tıklayınız.